BizLab FLOW - 3 funktionsområden

Med vår AI-applikation möjliggör vi mätning, analys och optimering av marknadsföring på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

BizLab CMS

BizLab CMS (Content Management System) är verktyget som anpassar innehållet på digitala skärmar utifrån information om vilka som passerar. Här skapas bokningar för visning av budskap, antingen typen "spellista" eller "segment".

Spellista: Skapa snabbt och enkelt din spellista med annonser, välj mellan enskilda skärmar och grupper av skärmar. Planera när du vill att spellistan ska visas och välj sedan publicera.

Segment: Anpassa dina budskap till vald målgrupp vid rätt tidpunkt med vår segmenteringsfunktion. Skräddarsy dina annonser för olika segment och öka effektiviteten i din marknadsföring. Vår applikation ger dig verktygen för att nå specifika målgrupper, indelade efter kön och ålder (10-årsintervall).

Marketing Automation: Maximera effekten av din marknadsföring med vår unika Marketing Automation funktion som anpassar annonser baserat på förhållandet runt skärmen. Dra nytta av segmenteringens kraft med en spellistas enkelhet, oavsett om det är en tid på dygnet som fler eller färre personer passerar skärmen. 


BizLab Analytics 

BizLab Analtics ger dig statistik med hög validitet och reabilitet som underlag för dina affärsbeslut. Här presenteras den insamlade statistiken med underrubrikerna Räckvidd och Exponeringar. 

Du får information om räckvidden för varje skärm, vilka tittare som exponeras för ditt budskap och hur länge de tittar. Med BizLab Analytics True Sales-funktion kan du enkelt jämföra verkliga försäljningssiffror med exponeringen av ditt budskap, detta ger dig omedelbar feedback om effektiviteten av din marknadsföring.

BizLab Analytics är användarvänligt och enkelt att integrera med dina befintliga system.


BizLab Besöksinsikt

BizLab Besöksinsikt ger dig information om dina besökare. Informationen är exempelvis antal besökare, vilken ålderskategori, fördelning mellan kvinnor och män, besökare per timma och hur länge en besökare stannar i snitt. 

Med hjälp av POI funktionen kan du exkludera t.ex. personal så att du får korrekt besöksstatistik. 

Med realtidsdata från vår Besöksinsikt kan du inte bara få en ögonblicksbild av dina kunders beteende och preferenser utan även förutse trender och göra proaktiva åtgärder för att möta dina kunders behov.