BizLab FLOW

BizLab FLOW är en applikation som med hjälp av AI-teknik i digitala skärmar mäter och analyserar flöden av människor. Det ger t.ex. butiker och flytplatser värdeskapande informatiom om människor runt skärmarna, deras reaktioner på budskapen och möjlighet att planera dessa.