bizlab-analytics

Fyra steg för en lyckad tillväxt 

 • Rätt människor ombord tidigt 

 • Verkligt differentierad strategi 

 • Perfekt utförande 

 • Tillväxtkapital 


Är ni redo att skala upp?

För att lyckas arbetar vi med människorna, kulturen och strukturen lika mycket som med mål och kapitalisering. Genom vår workshop tydliggörs vad som krävs för att nå dit ni önskar. 
Enkelt beskrivet i följande tre frågeställningar.

Nuläge 

 • Grundvärderingar och syfte med företaget.

 • Vad har ni åstadkommit hitintills, er marknadsposition?

 • Vilka problem löser företaget för kunderna? 

 • Vilket mervärde skapar ni?

 • Vilka är konkurenterna och hur särskiljer ni från dessa?

Önskat läge 

 • Typ av mål; omsättning, resultat, människor och marknadsposition? 

 • När ska målen uppnås, kortsiktigt och långsiktigt?

 • Hur stor kan din marknad bli?

 • Vilka är företagets  nya kunder och hur når ni dem?

 • Vad är ert varumärkeslöfte?

Vad som krävs 

 • VVN: Vem, Vad, När. Hur ser organisationen ut, saknas det någon kompetens?

 • Hur ser affärsmodellen ut, vad r värdepropositionen?

 • Ledarskap med en tydlig strategi för tillväxt

 • Är målen tydliga för alla inom organisationen och är målen motiverande för alla?

 • Finns det tillräckligt med kapital för att realisera planen inom satt tidsram?

Ta in externt kapital 

Att ta in externt kapital kan ge stora möjligheter till snabb expansion. Men att sälja för tidigt eller till fel part kan vara förödande
Vårt syfte är att tillföra värdefull kompetens från början till slutet när ni ska kapitalisera bolaget. Vårt ramverk följer en process där vi arbetar tillsammans med att identifiera nya möjligheter samt minimera risker tidigt. 

Före Due Diligence  

Företaget 

Vart befinner sig företaget idag och var vill man befinna sig om 6-36 månader? Hur ser värdepropositionen ut och hur särskiljer sig företaget från konkurrenterna?

En väl utarbetad affärsplan utgår från ledningens engagemang, kompetens, riskbilder och konkurrensanalyser. Men även mål och visioner från ägarna.

Vi ger råd och stöd i framtagandet av företagets affärsplan för framtiden 

Marknaden 

Hur stor är den totala marknaden och hur stor är den marknad som ni riktar in er på? Vem är er största konkurrent, vad har gjort dom framgångsrika och kommer det göra dom framgångsrika även imorgon?

Vi ser på marknaden på ett annat sätt, vi flyttar fokus från vad dina konkurrenter gör idag till vad dom inte gör. Det kan öppna upp nya affärsmöjligheter med mindre konkurrens 

Siffror 

Hur lång är företagets startbana idag? Hur ser prognosen ut de kommande 6-36 månaderna? Hur mycket kapital behövs för att nå dessa mål och vad ska man göra med kapitalet?

Efter denna process finns det underlag till ett sk "investment deck" som går att presentera för externa investerare.

Vill du komma i kontakt med oss?

Låt oss ta ett möte digitalt eller fysiskt, det kan vara första steget till en förändring som leder till framgång 
Namn E-post Meddelande Skicka in

BizLab Sweden AB

KARPVÄGEN 70 
181 30 LIDINGÖ 
    

+46 70 312 88 52

info@bizlab.se