Analytics

Vi skapar tillväxt 

Vårt mission är att skapa de bästa  förutsättningarna så att ni kan lyckas med ert företag långsiktigt.

Vi tillför kompetens, nya idéer och ett kontaktnät som behövs för att expandera.  Tillsammans skapar vi ett framgångsrikt företag 


Är ni redo att skala upp?

För att lyckas arbetar vi med människorna, kulturen och strukturen lika mycket som med mål och kapitalisering. Genom vår workshop tydliggörs vad som krävs för att nå dit ni önskar. 
Enkelt beskrivet i följande tre frågeställningar.

Nuläge 

 • Grundvärderingar och syfte med företaget.

 • Vad har ni åstadkommit hitintills, er marknadsposition?

 • Vilka problem löser företaget för kunderna? 

 • Vilket mervärde skapar ni?

 • Vilka är konkurenterna och hur särskiljer ni från dessa?

Önskat läge 

 • Typ av mål; omsättning, resultat, människor och marknadsposition? 

 • När ska målen uppnås, kortsiktigt och långsiktigt?

 • Hur stor kan din marknad bli?

 • Vilka är företagets  nya kunder och hur når ni dem?

 • Vad är ert varumärkeslöfte?

Vad som krävs 

 • VVN: Vem, Vad, När. Hur ser organisationen ut, saknas det någon kompetens?

 • Hur ser affärsmodellen ut, vad r värdepropositionen?

 • Ledarskap med en tydlig strategi för tillväxt

 • Är målen tydliga för alla inom organisationen och är målen motiverande för alla?

 • Finns det tillräckligt med kapital för att realisera planen inom satt tidsram?

Fyra steg för en lyckad tillväxt 

 • Rätt människor ombord tidigt 

 • Verkligt differentierad strategi 

 • Perfekt utförande 

 • Tillväxtkapital 


Vill du komma i kontakt med oss?

Låt oss ta ett möte digitalt eller fysiskt, det kan vara första steget till en förändring som leder till framgång 
Namn E-post Meddelande Skicka in

BizLab Sweden AB

KARPVÄGEN 70 
181 30 LIDINGÖ 
    

+46 70 312 88 52

info@bizlab.se