Logga in

Vi utvecklar Avancerade AI tjänster för mediabolag och detaljhandeln  

Med vår AI-teknik installerad i dina digitala skärmar kan du identifiera en specifik målgrupp och endast exponera det budskap som är rätt för just den målgruppen när dom befinner sig framför skärmen.
Du innebär även att du kan sluta gissa vilka och hur många som tagit del av visade budskap. Du får en detaljerad uppföljning i realtid med exempelvis hur många som sett ett budskap, fördelat på ålder och kön.

Varför finns vi?

Inom E-commerce har den tekniska utvecklingen varit omfattande de senaste åren. Annonsörer ser det som en självklarhet att kunna anpassa kampanjer efter specifika målgrupper och mäta dess resultat, den möjligheten har varit obefintlig i den fysiska världen.

Med vår AI-teknik förändrar vi nu dessa förutsättningar. Nu behöver inte annonsörer längre gissa hur många och vilka som sett deras budskap.

Vår teknik gör det även möjligt att ta betalt utifrån en kontaktkostnad i stället för traditionella fasta priser per vecka. Det ger dig möjligheten att vara mer flexibel i din prissättning.

Vilka vi är

Vi är ett svenskt teknikbolag som utvecklar avancerade AI tjänster för Mediabolag (DOOH) och detaljhandeln. Våra tjänster kan användas för att mäta, analysera och optimera marknadsföringen på platser med många personer i rörelse, som butiker köpcentrum eller flygplatser.

Vår plattform bygger på en molnlösning som är kopplad till lokal hårdvara där merparten datat processas. Det innebär hög driftsäkerhet till låga kostnader. Vi jobbar hårt för att kunna integrera och gör det enkelt att skala upp med vår teknik. 

För oss är inget bra nog om det kan göras ännu bättre

Magnus Hansson
VD och Grundare av bolaget.
Lång Karriär inom IT, primärt inom Datacenter, IT drift, IT säkerhet, Computer Vision och nu AI.
Annika Henriksson 

Styrelseordförande 

Stor erfarenhet av kvalitetscertifieringar (ISO 9001, 14001, 27001) och data skyddsprojekt (GDPR)

GDPR SÄKER 

Från den första kodrad vi skrivit har vi värnat om den personliga integriteten och att vi följer GDPR fullt ut. För att kunna göra detta hanterar plattformen endast anonyma metadata, exempelvis som kön och ålder. Inget personligt data sparas eller delas till tredje part.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

För oss är det viktigt att vi är transparenta med vilka personuppgifter som behandlas samt att vi vidtar åtgärder för att skydda dom. Denna information syftar till att i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) ge dig övergripande information om bl.a. vilka uppgifter vi som personuppgiftsansvarig behandlar, varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. 

Vilka personuppgifter behandlar ni? 

I kontakt med oss kan vi behandla personuppgifter som exempelvis

  • För- och efternamn

  • E-post

  • Bilder kan förekomma vid ex. event

  • IP adresser vid besök på webben

  • Cookies

Varför behandlar ni personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: För att kunna kontakta dig när du har bett oss, den rättsliga grunden är att du samtycker till behandlingen i samband med att du registrerar dina kontaktuppgifter.

Samt vid försäljning och marknadsföring och när vi ska ingå och administrera fullgörandet av ett avtal. 

Vem kan ni dela personuppgifter med?

Generellt så delar vi inga uppgifter med andra intressenter. Men i samband med tjänster med underleverantörer kan uppgifter delas för att praktiskt kunna utföra våra åtaganden. 

I händelse av tvist eller annan rättslig prövning eller om du blir föremål för en polisutredning kan uppgifter delas

Hur länge sparar ni personuppgifter? 

Uppgifterna sparas så länge skäl finns, en period därefter raderas dem. Vi kan i förekommande fall spara uppgifter längre pga lagkrav eller säkerhetsskäl.

Incident eller brott?

Vid en betydande personuppgiftincident kommer personen/personerna som incidenten avser samt aktuell myndighet att kontaktas.

Dina rättigheter.

Du har enligt Dataskyddsförordningen ett antal rättigheter bl.a. tillgång till dina uppgifter, rättelse av felaktiga uppgifter, radering. Om du har frågor kring detta kontakta oss på mailadressen nedan under kontaktuppgifter.

Vill du ha en demo? 

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort
Namn E-post Meddelande Skicka in

BizLab Analytics AB

Vill du uppleva vår produkt live? Kom förbi och titta på flera häftiga retail lösningar på Regeringsgatan 61 i centrala Stockholm. 

Postadress
Karpvägen 70
181 30 Lidingö 

info@bizlab.se