Vi skapar tillväxt 

Vårt syfte är att skapa de bästa  förutsättningarna så att du kan lyckas. Vi tillför kompetens med nya idéer, kapital och arbetar tillsammans med dig för din framgång 


Håkan Broman 
Framgång startar med en plan eller en vision och målbild över vad man vill åstadkomma. Att sedan ta visionen till praktiska handlingar är en utmaning i sig.
Vi hjälper Dig att gå från att konkurrera till att kreera nya fantastiska möjligheter och genomföra det som krävs för att nå Dina mål

Är DU redo att skala upp?

För att lyckas arbetar vi med människorna, kulturen och strukturen lika mycket som med mål och kapitalisering.
Enkelt beskrivet i följande tre steg.

Nuläge 

  • Var befinner Du dig på resan idag?

  • Vilka är Dina kunder och varför köper dem av Dig?

  • Vilket värde skapar Du för Dina kunder?

  • Vilka problem löser Du för kunderna och hur löser Du dessa problem?

Önskat läge 

  • Hur stor kan Din marknad bli?

  • Vilka är Dina nya under och hur når Du dem?

  • Vad är målet och när ska Du nå det?

Vad som krävs 

  • Hur ser Din organisation ut och vilka kompetenser saknas?

  • Är målen tydliga för alla inom organisationen och är det målen motiverande för alla?

  • Finns det tillräckligt med kapital för att realisera planen och nå målen inom satt tidsram?


Våra Innehav 

2021 vårt första verksamhets år inledes med två företag med stor potential för tillväxt.

Drakflygaren Produktion 

Sedan 2012 har Drakflygaren hjälpt företag att visualisera sina mål och behov genom film. Företaget erbjuder ett helhetskoncept med allt från idé, manus, regissörer, animatörer samt givetvis även fotografer. Gå gärna in på deras www.drakflygaren.se

Layke

Layke är ett AI bolag som förbättrar rekryteringsprocessen genom att automatisera kandidatval och matching. Produkten minskar tiden för processen samt ökar möjligheten att träffa rätt kandidater för tjänsten. 

Vill du komma i kontakt med oss?

Låt oss ta ett möte digitalt eller fysiskt, det kan vara första steget till en förändring som leder till framgång 
Namn E-post Meddelande Skicka in

BizLab Sweden AB

KARPVÄGEN 70 
181 30 LIDINGÖ 
    

+46 70 312 88 52

info@bizlab.se