Analytics


Vi vill ska skapa de bästa förutsättningarna för att ni ska lyckas med ert företag långsiktigt.

Se oss som din bergsguide som känner terrängen väl. Vi har själva gjort resan tidigare och vet var vägen leder men även vilka hinder som behöver hanteras och undvikas..Seniora rådgivare

Vi har alltid  stark fokus på tillväxt och medverkar ofta i utveckling av bolag genom att exempelvis ta plats i bolagets styrelse eller som seniora rådgivare.  Vi blir gärna fler rådgivare som vill  erbjuda sina erfarenheter åt ledare som vill arbeta med affärsinnovation, eller företag som vill skala upp sin verksamhet med ett nytt affärskoncept. 

Magnus

Grundare 

Magnus har främst varit aktiv inom den snabbt föränderliga IT- Industrin inom Datacenter, IT-drift, IT säkerhet samt AI teknik. Inom dessa områden har han startat utvecklat och sålt företag vilket gett honom en bred erfarenhet av ett företagets livscykel. Idag  anlitas Magnus regelbundet som senior rådgivare för både privata och noterade bolag som är på en förändringsresa 

Annika 

Grundare 

Annika är processfokuserad med fokus på ekonomi, redovisning, HR och verksamhetsutveckling. Annika har drivit och implementerat  certifieringar inom ISO 9001, 14001, 27001. samt arbetat inom dataskydd och GDPR