Vi skapar tillväxt 

Vårt syfte är att skapa de bästa  förutsättningarna så att du kan lyckas. Vi tillför kompetens med nya idéer, kapital och arbetar tillsammans med dig för din framgång 


Är DU redo att skala upp?

För att lyckas arbetar vi med människorna, kulturen och strukturen lika mycket som med mål och kapitalisering.
Enkelt beskrivet i följande tre steg.

Nuläge 

  • Var befinner Du dig på resan idag?

  • Vilka är Dina kunder och varför köper dem av Dig?

  • Vilket värde skapar Du för Dina kunder?

  • Vilka problem löser Du för kunderna och hur löser Du dessa problem?

Önskat läge 

  • Hur stor kan Din marknad bli?

  • Vilka är Dina nya under och hur når Du dem?

  • Vad är målet och när ska Du nå det?

Vad som krävs 

  • Hur ser Din organisation ut och vilka kompetenser saknas?

  • Är målen tydliga för alla inom organisationen och är det målen motiverande för alla?

  • Finns det tillräckligt med kapital för att realisera planen och nå målen inom satt tidsram?

Vill du komma i kontakt med oss?

Låt oss ta ett möte digitalt eller fysiskt, det kan vara första steget till en förändring som leder till framgång 
Namn E-post Meddelande Skicka in

BizLab Sweden AB

KARPVÄGEN 70 
181 30 LIDINGÖ 
    

+46 70 312 88 52

info@bizlab.se